Logo

Brezilya Gezi Belgeseli

Brezilya halkı beşyüz yıllık geçmişinde bütün ırkların karışması nedeniyle dünyanın başka hiç bir ülkesinde rastlanmayan bir çeşitlilik ve renkliliğe haizdir. Portekizli, fransız ve hollandalı kolonicilerin  eşleriyle gelmemesi sebebiyle yerli halk ile karışmasıyla başlamış olan ırk ve kültür çeşitliliği, önce afrika’dan getirilen köleler sonrasında 20nci yüzyılda gelen alman, italyan, polonyalı, japon ve arap göçmenlerin de bu karışıma yeni öğeler katmasıyla bu günkü haline gelmiştir. Bu ilginç karışım, kolonileştirilmiş diğer ülkelerde bulunduğunun tersine avrupa kökenli olmayanlara karşı ırkçılığın çok daha az olması sebebiyle yalnız ten rengi düzeyinde kalmayıp günlük adetler, yemekler, müzik, danslar, el sanatları ve hatta çeşitli dinler benzer biçimde nice kültürel değerlerin hem korunmasını bununla birlikte biribirleriyle iç içe girmesini sağlamıştır.  
 
Brezilya’ya göç edenlerin rakamsı her zaman brezilya’dan göç edenlerin sayısından fazla olmuştur. 1808 yılında imparator 6ncı Dom joão tarafından cenup bölgelerindeki beyaz nüfusun artması amacıyla verilen izinle süregelen göçler sonucunda avrupa’nın çeşitli yörelerinden gelen göçmenler beraberlerinde çeşitli teknolojiler de getirmişlerdir. üzüm, elma şeklinde yeni ürünlerin yanı sıra modern tarım teknikleri, tekstil, deri ve seramik endüstrileri, bira ve şarap şeklinde yeni içkiler brezilya’da yaşamın değişmesine neden olmuştur. 
 
  Brezilya’ya en fazlaca göç eden halklar portekizlilerden sonrasında almanlar, avusturyalılar, macarlar, slavlar, ispanyollar, italyanlar, japonlar, suriyeliler, lübnanlılar ve isviçreliler, hollandalılar ve finandiyalılardır.

  • Irk: beyaz ırk (portekiz, almanya, italya, ispanya, polonya) %55, melezler %38, siyah ırk%6, diğer %1

 

Resimler

Tüm hakları saklıdır