Logo

Mısır Gezi Rehberi

Mısır tarihinden ve kültüründne bahsedicez Mısır M.Ö 3100 yılında başlamış olup hanedanlık zamanına girdiği vakitler de bşr çok kral hüküm sürmüştür. 3. Ramses öldükten sonra gelen diğer krallar yönetimde başarılı olamadılar. Bundan dolayı Mısır günye ve kuze olmak üzere 2'ye ayrıldı sadece bununlada kalınmadı ülke içinde ayaklanmalar başladı ve İ.Ö 525 yılında Mısır Pers imparatorluğunun bir eyaleti oldu. Büyük İskender İ.Ö 332 yılında Pers imparatorluğu komutası 3. Darius da iken yenildi ve işgal edildi. Büyük İskender Mısır'ın valisi olarak Ptolemaios'u atadı ve Büyük İskender öldükten sonra 300 yıl daha hüküm sürdü. Dünya'nın 7 harikasından biri olan İskenderiye Feneride Ptolemaios'un döneminde yapılmıştır. Mısır İ.Ö 30 yılında bağımsızlığını kaybetti ve Ceasar yönetimindeki Roma imparatorluğunun bir parçası oldu.

Mısıra Kimlerin Hükmetiğine şöyle bir bakalım 

Firavunlar dönemi

 

Erken hanedanlar dönemi                                           : M.Ö.3032 – M.Ö. 2707

 

Eski Krallık                                                                   : M.Ö.2707 – M.Ö.2216

 

Birinci ara dönem                                                        : M.Ö.2216 – M.Ö.2025

 

Orta Krallık                                                                   : M.Ö.2010 – M.Ö.1793

 

İkinci ara dönem                                                          : M.Ö.1648 – M.Ö.1550

 

Yeni Krallık                                                                   : M.Ö.1531 – M.Ö.1075

 

Üçüncü ara dönem                                                      : M.Ö.1075 – M.Ö.652

 

Geç dönem                                                                  : M.Ö.652 – M.Ö.332

 

Yunan Roma Dönemi                                                  : M.Ö.332 – M.S 395

 

Bizans dönemi                                                             : 395 – 638

 

İlk İslam zamanı                                                          : 640 – 868

 

Tolunoğulları                                                               : 868 – 905

 

Abbasiler                                                                     : 905 – 935

 

Akşitler                                                                        : 935 – 969

 

Fatımiler Devleti                                                          : 969 – 1171

 

Eyyübiler Devleti                                                         : 1171 – 1250

 

Memlûk Devleti                                                           : 1250 – 1517

 

Osmanlı Devleti                                                          : 1517 – 1805

 

Mısır Napolyon çıkarması                                           : 1798 – 1802

 

Mehmet Ali Paşa Hanedanı                                        : 1805 – 1882

 

İngiliz egemenliği                                                        : 1882 – 15 Mart 1922

 

Mısır Krallığı                                                                 : 19 Nisan 1922 – Temmuz 1952

 

Mısır Cumhuriyeti                                                        : 18 Haziran 1953 – 1 Şubat

 

Birleşik Arap Cumhuriyeti                                          : 1 Şubat 1958 – 2 Eylül 1971

 

Mısır Kültürü ve Tarihi Hakkında Video Belgeseli

Resimler

Tüm hakları saklıdır